شعبه‌ها

باملند
باملند

دریاچه خلیج فارس، باملند، بلوک B3-B4

۰۸:۰۰ تا ۲۳:۴۵
باز است
فول سرویس، پارکینگ
مگامال
مگامال

اکباتان، مگامال، همکف، راهرو بانک ملت

۰۸:۳۰ تا ۲۳:۳۰
باز است
فول سرویس، پارکینگ
ایران زمین
ایران زمین

شهرک غرب، روبروی بیمارستان بهمن

۰۸:۳۰ تا ۲۳:۵۹
باز است
بیرون بر، سفارش داخل ماشین
سعادت آباد
سعادت آباد

سعادت آباد، روبروی بیمارستان مدرس

۰۸:۳۰ تا ۲۳:۴۵
باز است
بیرون بر، سفارش داخل ماشین
نیایش مال
نیایش مال

جنت آباد، نیایش مال، طبقه -۱

۰۹:۰۰ تا ۲۳:۳۰
باز است
پارکینگ، فودکورت
نیایش مال ( فودکورت )
نیایش مال ( فودکورت )

جنت آباد، نیایش مال، طبقه پنجم

۱۱:۰۰ تا ۲۳:۳۰
بسته است
پارکینگ، فودکورت