همکاری با ما

Keshvary Iranian Cafe Con Miel in the Style of Cultural Motifs 29caf813 0997ca761e.png

کافه شمرون مثِ یه خونه می‌مونه که صبح به صبح، دست تو دست هم چراغش رو روشن می‌کنیم تا بوی خوشی بپیچه توی کوچه پس کوچه‌ها و رنگ شادی بپاچه روی در و دیوار. ما توی شمرون دنبال فیل هوا کردن نیستیم، واسه ما صفای دل و حضور مطمئن حرف اول رو می‌زنه. قرار نیست کسی از اول بهترین باشه، اصل و اساس ما کنار هم رشد کردن و از هم یادگرفتنه. ما همیشه دنبال کسب تجربه‌ی تازه‌ایم و از دل همین تجربه‌ها و خاطره‌ها محیطی امن و صمیمی برای مهمون‌ها می‌سازیم. ما باور داریم شمرون با کنار هم بودن جون می‌گیره.
اینجا مسئولیت‌پذیری حرف اول رو می‌زنه. ما کنار هم به این خونه جون می‌دیم و برای پیشرفت، هر روز بیشتر از دیروز یاد می‌گیریم.

فرصت‌های شغلی

اطلاعات فردی