تابلو پاکت نامه با تمبر نوروز ۱۳۴۷

تابلو پاکت نامه با تمبر نوروز ۱۳۴۷-0

تابلو دیواری که داخل آن پاکت نامه قدیمی با تمبر تبریک نوروز سال ۱۳۴۷ قرار داده شده. پاکت به آدرس استادی فرستاده شده است.

قیمت: ۳۴۰٬۰۰۰ تومان

سفارش از طریق واتساپ