مگامال

  • * مبلغ ۹ درصد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به قیمت‌ها اضافه می‌شود
  • * در مواقع شلوغی زمان استفاده از میز یک ساعت و نیم می‌باشد