مگامال

  • * مبلغ ۱۰ درصد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به قیمت‌ها اضافه می‌شود.
  • * در مواقع شلوغی زمان استفاده از میز یک ساعت و نیم می‌باشد.
  • * برای دیدن عکس هر آیتم، روی آن کلیک کنید.